3D modellering

 

Mål med kurset:
Kurset skal gi deltagerne nødvendige kunnskaper og forutsetninger til å lage 3D-modeller som grunnlag for å visualisere konsepter og til produksjonsdokumentasjon. Etter avsluttet kurs skal deltagerne kunne utvikle 3D-modeller og lage realistiske bilder og riktige 2D-tegninger av disse.

Deltagerne skal også kunne skille mellom ulike modelltyper, og kjenne til grunnprinsipper for 3D-modellering og bruk av  koordinatsystem, samt beherske bruk av betraktningsvinkler og skjermnavigering.

Kursinnhold:
• Koordinatsystemer
• Angivelse av punkter i rommet
• Solid modellering
• Sette opp Layout i paperspace, projeksjoner og snitt
• Lagstruktur og lagdefinisjon, farger, linjetyper, målsetting
• Lyssetting, naturlig sollys og lokale lyskilder
• Knytte materialer til objekt eller til lag
• Renderfunksjoner

 

Forkunnskaper:
Erfaring med utarbeidelse av 2D-tegninger i AutoCAD, eller kunnskaper tilsvarende AutoCAD grunnkurs.

 

Varighet:

3 dager.

Dagtid: 09:00-15:00

Kveldstid: 16:00-21:00

 

Sted:

Hillevågsveien 100

Gratis parkering på baksiden av bygget. Svært gode bussforbindelser med Bussway like utenfor døren.

 

Neste kurs: På forespørsel

 

Pris:

8900,- inlusive kursdokumentasjon.

 

 

AutoCAD

Takk for din påmelding!