Videregående kurs
 

Kurset passer for dem som ønsker å kunne bruke AutoCAD på en mer avansert og effektiv måte. Kurset gir brukeren en forståelse for systemets oppsett og oppbygging. I tillegg vektlegges bruk av tids- og arbeidsbesparende rutiner.
 

Mål med kurset:

Etter gjennomført kurs skal kursdeltagerne kunne bruke AutoCAD til:

• Tilpasse AutoCAD til eget brukermiljø
• Avanserte innstillinger og systemvariabler
• Sette opp Layout med tegning i rett målestokk
• Håndtere blokker ved f. eks. attributter og eksterne referanser
• Utføre avansert objektutvelgelse og filtrering

 

Kursinnhold:
• Objektutvelgelse
• Objekt og lagfilter
• Multilinjer
• Oppsett og konfigurering av AutoCAD, samt systemvariabler
• Xref og attributthåndtering
• Assosiere AutoCAD med andre programmet gjennom OLE
• Bruk av layout / skjermporter
• Avansert plotting
• Enkel tilpasning av AutoCAD

Forkunnskaper:
Kurset bygger direkte på AutoCAD grunnkurs. God erfaring med bruk av AutoCAD er anbefalt for godt utbytte av kurset.

 

Varighet:

2 dager.

Dagtid: 09:00-15:00

Kveldstid: 16:00-21:00

 

Sted:

Hillevågsveien 100

Gratis parkering på baksiden av bygget. Svært gode bussforbindelser med Bussway like utenfor døren.

 

Neste kurs: 21.04.16

 

Pris:

7400,- inklusive kursdokumentasjon.

AutoCAD

Takk for din påmelding!