ER DU INTERESSERT I Å JOBBE FOR OSS?

Vi jobber kontinuerlig med å skape muligheter i arbeidsmarkedet. Vi tilbyr konsulenttjenester innenfor engineering, dokumentasjon og teknisk design og har god erfaring med utleie av konsulenter.

Vi ønsker nå å komme i kontakt med deg som har verdifull kompetanse innenfor disse områdene. Ved å registrere din CV i vårt register vil du være i første rekke i  rekrutteringsprosessen. Som ansatt hos oss vil du få tilbud om kurs og sertifisering i vårt kurssenter innen den DAK programvaren som er relevant for den aktuelle stillingen.

Det er en fordel om du har kunnskaper innen:

- Mekaniske konstruksjoner

- Bygningskonstruksjoner/BIM

- Piping design

- GIS/Kart

- Elektro

*Vi har en streng policy rundt personvern. Dine opplysninger vil bli lagret strengt konfidensielt i vår database. Dine opplysninger vil aldri bli distribuert uten ditt samtykke, og vil kun bli brukt i den hensikt å finne egnede prosjekter eller stillinger som er relevant for din kompetanse.

Registrer din CV ved å sende oss en e-post til cv@digiplan.no.