Håndtering av "as-built" dokumentasjon i tilknytning til offshore installasjoner i forbindelse med modifikasjoner og installasjon av 3. part utstyr for klargjøring til boreoperasjoner. Digitalisering og konvertering av papirtegninger over til redigerbare tegningsfiler. Redigering av tegninger utføres basert på oppdragsgivers interne standard samt NORSOK standard.

As built
Engineering

 

Gjennomføring av befaring på en rekke næringsbygg og kommunale bygninger. Registrering av tekniske brann- og sikkerhets installasjoner, arealberegning og ombygginger. Del av FDV dokumentasjon som følger alle bygg i henhold til Norsk Standard.

Plantegninger

Oppdatering og revisjonskontroll av bl.a brann- og rømning, plantegninger samt prosess og instrumenteringstegninger i forbindelse med vedlikehold og modifikasjonsarbeid på land- og offshore installasjoner.

Oil and gas
Oppmåling

 

Sammenstillingstegninger. Prosjekter inkluderer tegning av koplingsdiagrammer etter produksjon og modifikasjon av produkter med relasjon til EX klassifisering. Data registreres ved hjelp av befaring og oppmåling i tillegg til oppdragsgivers egne datablad.

 

3D modellering basert på kundens originale tegninger, blåkopier og beskrivelser. Modeller er typisk brukt i forbindelse med kollisjonstesting for å avdekke avvik, samt til visualisering av tekniske løsninger.

 

Revit BIM 3D
Kurs AutoCAD Inventor Sertifisering

Vi tilbyr kurs og kompetanseheving for personell som har et mål om å jobbe mer effektivt i DAK-programvare fra Autodesk® for å gjøre seg attraktive for nye arbeidsgivere eller som ønsker å kunne påta seg flere arbeidsoppgaver internt i bedriften.

Vi gjennomfører kurs i de mest brukte konstruksjon- og design programvare slik som AutoCAD®, Autodesk® Inventor® og Revit Architecture®.