FDV

OM OSS

Digiplan AS er et ungt konsulentfirma med opphav fra KTB Consultants som har over 20 års erfaring fra konsulentbransjen. Som konsulenter innen DAK og teknisk tegning i flere år, har vi fått omfattende kunnskap i effektiv bruk av DAK-programvare i forbindelse med vår opplæringsvirksomhet samt gjennom prosjekter knyttet til olje og gass, offshore, bygg og offentlig sektor. Vi har fokus på utarbeidelse og vedlikehold av tekniske tegninger og digitale modeller ved hjelp av ulike DAK-verktøy. Både i løpet av et prosjekt og under drift og forvaltning er den tekniske dokumentasjonen spesielt viktig med hensyn til både kostnader, fremdrift og sikkerhet. Digiplan hjelper din bedrift med å opprettholde kvaliteten og forvaltningen av disse dokumentene. Nøyaktighet, pålitelighet og service er vårt åpenbare utgangspunkt slik at du skal føle deg trygg på at dine dokumenter blir håndtert på en profesjonell og sikker måte gjennom hele prosjektet. Vår oppgave er å sørge for at dine tegninger til enhver tid er oppdatert til siste revisjon og tilgjengelig for videre bruk.

Som en del av våre tjenester kan vi tilby opplæring i programvare fra Autodesk. På denne måten kan også ansatte som har en eller annen form for tilknytning til dokumentasjon i din bedrift når som helst bidra med å utføre DAK-relaterte oppgaver enklere og mer effektivt.

Vi har flere års erfaring med AutoCAD® og Autodesk Inventor® fra ulike disipliner i forbindelse med design, konstruksjon og dokumentasjon. Ved å velge Digiplan som din tjenesteleverandør innen dette feltet kan du være sikker på å ha kontroll på dine tekniske dokumenter og minimere risikoen for å operere med unøyaktig tegningsunderlag i dine prosjekter.

TJENESTER

Digiplan kan hjelpe deg med teknisk tegning og design ved behov for ekstra teknisk personell. Vår erfaring er basert på ulike disipliner og dekker flere markedssegmenter som bygg og anlegg, olje og gass og mekanisk industri.

 

 

KURS

Digiplan tilbyr opplæring i Autodesk® 2D og 3D DAK-systemer. Vi ønsker å bidra til økt verdiskaping i din bedrift gjennom optimal utnyttelse av din tekniske programvare. Ved å øke din egen og dine ansattes kompetanse og kunnskap i bruk av DAK, vil du kunne generere større fortjeneste i din bedrift gjennom høyere effektivitet og samtidig sikre trygghet på egen kompetanse hos den enkelte medarbeider.